top of page

Om oss

Bjørnstad er et småbruk i Hedalen i Valdres ca. 150 km fra Oslo – 70 km fra Hønefoss og 65 km fra Fagernes.

Hedalen er en typisk fjellbygd, med mye skog og HedalsVassfaret er kjent fra mange villmarksromaner av blant andre Mikkjel Fønhus. I 2013 begynte vi å se på muligheter for mulige attåtnæring på gården. Det ble naturlig å tenke på bearbeiding av det viktige råstoffet som skogen gir. Vi bygde derfor opp, med uvurdelig hjelp fra Arilds gamle studiekamerat Tore Wendt Jonassen, et sagbruk (komplett sirkel) med kantbenk, kløyve og dobbelt bordkante. I halve bygget har vi laget en snekkeravdeling for bygging av gapahuker, grinder, lavvoer, utemøbler og lignende.

Bjørnstad sag har ekspertise på skog og tre og liker å benytte riktig tre til riktig sted, som for eksempel senvokst gran i bæringer, malmfuru og lerk på værutsatte steder, og lauvvirke som osp, or og bjørk som dekorative elementer. I tråd med tradisjoner bygger vi gjerne i grove ramverk og stavlaft. Stavkirken vår har stått i 800 år og bygd med malmfuru og i stavlaft.
I tillegg til sagbruk/snekkeravdeling har vi skogsutstyr som tilgang til stammelunner, traktor med tømmerhenger og kran. Dette betyr at vi kan hente ut egnet råstoff fra egen skog eller på rot fra andre. Dersom vi skal foreta leieskur, kan vi hente tømmeret å kjøre skurlast tilbake med egen lastebil. Vi planlegger også å bygge en smie på gården for å kunne smi  ståldetaljene selv. 

 

Arild Bjørnstad 1956-2021 etablerte saga med sønnene i 2013 og delte arbeidsplassen med sønnene de siste årene av sitt liv. Arild fikk kreft i 2020 og gikk bort 9. januar 2021. Han hadde skogbruksutdannelse og ble uteksaminert som trelasttekniker ved Norges Trelastskole i 1978. Hadde erfaring fra arbeid i skogen, arbeid som selvstendig snekker, 6 år som avdelingsleder i trelastbedriften Skogeiernes Impregneringsverk og vært daglig leder i Bagn Møbelindustri i 24 år. 

 

På saga har han hatt glede av å skape noe nytt og å dele kunnskapene sine videre med sønnene sine og også til medhjelpere som har fått arbeidstrening på saga via NAV. 

Minneord om Arild fra Hedalen Musikkorps og Vassfaret Lions Club kan leses her:

https://hedalen.no/2021/02/06/minneord-2/

https://hedalen.no/2021/01/26/minneord-om-arild-bjornstad/

Bjørnar Bjørnstad f. 1990 jobber til daglig som frilansmusiker, korpsdirigent, kulturskolelærer for Sør-Aurdal kommune og som basslærer ved Gjøvik Videregående skole. På saga har han det meste av det daglige ansvaret, sag og kontor. 

Jon Gudbrand Bjørnstad  f. 1988  bor på gården og er utdannet innen bilmekanikk, arbeidsmaskin mekanikk og arbeider som verksmester ved John Myrvang i Hønefoss. For saga har han ofte ansvaret med å kjøre de tunge maskinene, holde det mekaniske vedlike og han tar også på seg reparasjoner av maskiner og sveising. 
Han har gjennomført kunstsmedkurs og kan smi jerndetaljer til dører, henglser osv. 

Gutta%20p%C3%A5%20saga_edited.jpg

Kent Hømanberg f. 1991 har vært sporadisk med på Bjørnstad Sag helt fra start. Han har hatt ansvaret for å få det elektriske opp å gå, vært med på ulike prosjekter og uttalige gapahukmonteringer. Han jobber til daglig i Sør-Aurdal energi. Etter Arilds og sønnenes ønske har Kent tatt over Arilds del av bedriften etter Arilds bortgang. 

bottom of page